Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávame u Vás rýpadlo Terex 890 na úpravu terénu, dovoz betónových panelov a ich položenie na vybudovanie nájazdovej rampy pre sypanie pokosenej trávy do pristavených kontajnerov pri obecnom cintoríne vo Važci.

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Kemstav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 627, Važec

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet objednávky: Objednávame u Vás rýpadlo Terex 890 na úpravu terénu, dovoz betónových panelov a ich položenie na vybudovanie nájazdovej rampy pre sypanie pokosenej trávy do pristavených kontajnerov pri obecnom cintoríne vo Važci.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2015

Datum zverejnenia: 30.06.2015

Dokumenty