Obecný podnik Važec

Objednávka

Za prenájom strojov.

Identifikácia

Číslo objednávky: 04/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Kemstav ,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná č. 627, Važec

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet objednávky: Za prenájom strojov.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty