Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na teleskopický nakladač na naloženie veľkoobjemových kontajnerov s ko

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Poľnohospodárske družstvo Važec

Adresa dodávateľa: Urbárska 72, 032 61 Važec

IČO dodávateľa: 00195782

Predmet objednávky: Objednávka na teleskopický nakladač na naloženie veľkoobjemových kontajnerov s ko

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 09.02.2018

Datum zverejnenia: 09.02.2018

Dokumenty