Obecný podnik Važec

Objednávka

objednávka na hliníkový kábel na vedenie miestneho rozhlasu

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Elmiko-Miloš Kovačovic

Adresa dodávateľa: Bzince pod Javorinou 439, 916 11

IČO dodávateľa: 17667984

Predmet objednávky: objednávka na hliníkový kábel na vedenie miestneho rozhlasu

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 22.03.2019

Datum zverejnenia: 22.03.2019

Dokumenty