Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na mulčovanie plôch obecného cintorína a pri jaskyni

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Poľnohospodárske družstvo Važec

Adresa dodávateľa: Urbárska 72, 032 61 Važec

IČO dodávateľa: 00195782

Predmet objednávky: Objednávka na mulčovanie plôch obecného cintorína a pri jaskyni

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019

Dokumenty