Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na odvoz VOK s drobným stavebným odpadom

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Objednávka na odvoz VOK s drobným stavebným odpadom

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 01.07.2019

Dokumenty