Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na odvoz VOK s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 00186864

Predmet objednávky: Objednávka na odvoz VOK s komunálnym odpadom

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 13.08.2019

Datum zverejnenia: 15.08.2019

Dokumenty