Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na VOK na nadrozmerný odpad

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Objednávka na VOK na nadrozmerný odpad

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2019

Datum zverejnenia: 23.09.2019

Dokumenty