Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na službu vývozu komunálneho odpadu na október 2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 00186864

Predmet objednávky: Objednávka na službu vývozu komunálneho odpadu na október 2019

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty