Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávka na realizáciu verejného obstarávania na službu vývozu komunálneho odpadu vo Važci

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: RV ACQUISITION s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 5417/64, 934 01 Levice

IČO dodávateľa: 48045993

Predmet objednávky: Objednávka na realizáciu verejného obstarávania na službu vývozu komunálneho odpadu vo Važci

Cena objednávky: 840.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Rastislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 22.11.2019

Datum zverejnenia: 22.11.2019

Dokumenty