Obecný podnik Važec

Objednávka

Objednávame u Vás Rýpadlo TEREX 820 na úpravu Terénu na nemeckom vojnovom cintóríne vo Važci.

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Kemstav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 627, Važec

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet objednávky: Objednávame u Vás Rýpadlo TEREX 820 na úpravu Terénu na nemeckom vojnovom cintóríne vo Važci.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: R4astislav Sirotiak ( štatutárny zástupca )

Dátumy

Dátum objednania: 07.10.2013

Datum zverejnenia: 14.10.2013

Dokumenty