Obecný podnik Važec

Zmluva

Dohoda o ukončení zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 52/09

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 00183636

Predmet zmluvy: Dohoda o ukončení zmluvy č. 52/09 uzatvorená na zabezpečenie separovaného zberu odpadov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2015

Datum zverejnenia: 26.10.2015

Dokumenty