Obecný podnik Važec

Zmluva

Zmluva o spolupráci pri separovanom zbere odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit

Adresa dodávateľa: Hvieozdoslavova 33, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 00186864

Predmet zmluvy: Realizácia separovaného zberu odpadov v zmysle č.223/2001 Zb. o odpadoch

Zmluvná cena: 2000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.10.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015

Dokumenty Pdf zmluva - vývoz separovaný zber.PDF ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Streda 28. Október 2015 13:50 )