Obecný podnik Važec

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec

Adresa dodávateľa: Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec

IČO dodávateľa: 31936717

Predmet zmluvy: Zabezpečenie zimnej údržby a zjazdnosti miestnych komunikácií v obci Važec

Zmluvná cena: 33.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.11.2015

Datum zverejnenia: 27.11.2015

Dokumenty Pdf zmluva o dielo.PDF ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Piatok 27. November 2015 13:23 )