Obecný podnik Važec

Zmluva

Dohoda o postúpení práv a povinností

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Medicor,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Okružná 18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36466867

Predmet zmluvy: Bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.03.2016

Datum zverejnenia: 23.03.2016

Dokumenty Pdf dohoda.PDF ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Streda 23. Marec 2016 14:22 )
Pdf dohoda.PDF ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Streda 23. Marec 2016 14:22 )