Obecný podnik Važec

Zmluva

Dohoda o skončení zmluvy o spolipráci pri separovanom zbere odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 00186864

Predmet zmluvy: ukončenie spolupráce pri separovanom zbere odpadov obojstrannou dohodou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2016

Datum zverejnenia: 06.07.2016

Dokumenty Pdf dohoda o skončení zmluvy.PDF ( veľkosť: 471,3 KB, aktualizované: Streda 06. Júl 2016 10:56 )