Obecný podnik Važec

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/POH-a/2014

Názov objednávateľa: Obecný podnik Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: zmena cenníka za poskytované služby

Zmluvná cena: 26.50 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.08.2018

Datum zverejnenia: 05.09.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Utorok 12. November 2019 14:48 )