Obecný podnik Važec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.10.2015 Dohoda o ukončení zmluvy č. 52/09 uzatvorená na zabezpečenie separovaného zberu odpadov
52/09
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 22.10.2015
23.03.2015 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozíka v prípade havarijnej situácie.
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 15.01.2015
13.03.2015 Predmetom zmluvy je zabezpečiť odborné preventívne a ochranné výkony pracovnej zdravotnej služby .
100.00 € s DPH MEDICOR, s.r.o. Obecný podnik Važec 27.02.2015
12.12.2014 Pretmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán, dodacie,fakturačné a platobné podmienky pre poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve pre Obecný podnik Važec a to zber preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, objemových odpadov a nebezpečných druhov odpadov z obce Važec.
3/POH-a/2014
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 11.12.2014
17.10.2014 Zneškodnenie odpadov skladovaním- -ukladanie povolených odpadov druhov na skladku odpadov Úsvit.
1 485/2014
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 01.08.2014
08.11.2013 zimná údržba miestnych komunikácií
24.00 € bez DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 23.10.2013
09.07.2013 Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie používateľských práv nadobúdatelovi k aplikačnému programu.
232.00 € s DPH Obecný podnik Važec MADE spol. s.r.o. 21.05.2013
09.07.2013 Vyučtovanie a fakturácia elektronickou faktúrou.
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec MADE spol. s.r.o. 28.05.2013
08.07.2013 Zabezpečenie overenia účtovníctva a účtovnej závierky.
700.00 € s DPH Obecný podnik Važec TPA,s.r.o. 22.05.2013
08.07.2013 Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb.
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. 14.06.2013
10.12.2012 Predmetom zmluvy je zimná údržba miestných komunikácií-
24.00 € bez DPH Urbár - pozemnkové spoločenstvo Obecný podnik Važec 29.11.2012
20.07.2012 Elektroodpad
0/335/12
0.00 € s DPH Obecný podnik Važec METAL SERVIS Recycling s.r.o. 18.07.2012
25.01.2012 vytvorenie, prevádzkovanie a využívania internetového portálu a poskytovanie technickej pomoci
102/2012
90.00 € s DPH Obecný podnik Važec RVC Štrba 05.01.2012
Zobrazených 16 - 28 z celkových 28.
« Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca »